Authors:
Andrej Olah, Matej Kurajda

Years:
2018

Location:
Budmerice

Area:
200 m²

Status:
architectural study 

Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda

Years:
2022 — 2023

Area:
65m²

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

House B

Rodinný dom na dedine navrhovaný pre mladý pár bude stáť na pozemku, ktorý vznikol rozdelením dlhého dedinského dvora na menšie samostatné časti. Keďže Michal pracuje z domu, navrhli sme mu office na druhom podlaží, čiastočne spojený s obytným priestorom cez dvojpodlažný svetlík, predsa však oddelený. V interiéri pracujeme so surovými materiálmi, nechávame ich v ich pravej podstate, nekamuflujeme, nezakrývame ich.
 

 

The family house in the village proposed for a young couple will stand on a plot of land created by dividing a long village yard into smaller separate parts. Since Michal works from home, we designed an office for him on the second floor, partially connected to the living space through a two-story skylight, but still separate. In the interior, we work with raw materials, we leave them in their true essence, we don't camouflage them, we don't cover them up.

 

3_SITUAČKA100VKA
5_1NP
6_2NP
13_REZOPERSKÁ
14_AXO
Model

More Projects

load-more-button

Hello@grau.sk

00421-907-503-946

grauu_logo

00421-907-503-946

grau_logoo