Authors:
Filip Marčák, Andrej Olah

Years:
2017 

Location:
Bratislava, Staré Mesto

Area:
39 m²

Credits:
© Nora a Jakub

Status:
built

Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda

Years:
2022 — 2023

Area:
65m²

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

Hero

Pánske holičstvo HERO sa nachádza na Židovskej ulici v Bratislave, v parteri funkcionalistického bytového domu. V priestoroch pôvodne mnoho rokov fungovala známa kaviareň, ktorá však do údržby priestorov neinvestovala. Hlavným protagonistom je Tomáš, ktorý nás oslovil aby sme mu vytvorili jedinečný interiér. Zadaním bolo vytvoriť priestor holičstva, ktorý bude korešpondovať so životnou filozofiou samotných holičov, priestor v ktorom sa budú dobre cítiť. 
Počas rokov používania kaviarne vzniklo v priestore množstvo vrstiev, nánosov a prestavieb, ktoré celkom potlačili pôvodnú eleganciu interiéru.Hlavným zámerom pri prestavbe preto bolo úplné vyčistenie od rôznych povrchov a následné zjednotenie plôch rovnakým charakterom materiálu – betónový strop, cementová stierka stien a liaty cementový nivelizačný poter. Všetky povrchy sú ponechané pohľadové, len s krycím bezfarebným náterom.Dispozícia priestoru bola ideálna z hľadiska typológie barbershopu, preto sme dispozične interiér zásadne neupravovali, jediným novým prvkom je vložený čierny box so skladom a toaletou. Po ľavej strane priestoru sú umiestnené holičské kreslá s umývadlami, po pravej veľká policová zostava s produktmi pánskej kozmetiky, ktoré je možné si tu zakúpiť.


Dubové nábytky sú doplnené oceľovými konštrukciami ponechanými v surovom stave. Priestor je materiálovo nastavený ako mužský, so zámerne čistými a tvrdými materiálmi, ktoré sú zjemnené „výzdobou“ už z rúk samotných barberov. Tí si priestor doplnili rôznymi artefaktmi, tak aby im vyhovoval počas celého dňa a zároveň je reminiscenciou tradičného amerického barbershopu. 
Keďže sa jedná o kombináciu holičstva a obchodu s produktmi pre holičov, vytvorili sme niekoľko rovín osvetlenia. Spotové svetlá zvýrazňujú produktovú stenu, naproti tomu ostatné svietidlá vytvárajú difúznu úroveň osvetlenia, potrebnú pre precíznu prácu holičov.

 

 


The barbershop HERO is located along Jewish Street in Bratislava, on the ground level of a functionalist apartment complex. The architects were approached by the client with a request for a specific interior concept, one which corresponds well with the life philosophy of the barbers who work in this space.
Prior to the renovation, the space belonged to a popular Old Town cafe but was not being maintained properly. The first step, therefore, was the removal of the many building layers, varnish and interior changes which build up over the many years of its functioning.
The intention of the architects was to restore the former elegance of the space by means of simplifying and unifying the interior surfaces. In terms of materiality, the space blends the bare concrete ceiling, the cement screed covered walls and the self-levelling cement floor. The surfaces are left exposed, only treated with a colourless paint coat.
The spatial disposition is ideal for the barbershop typology, no changes were made to the layout except for the insertion of a black box with the storage space and restroom. The barber chairs on the left run parallel with the wall-mounted shell system for product display on the right.

The oak furnishing is complemented by the raw steel supports. The interior concept is set as a ‘traditionally’ masculine with pure and rough materials. The décor, hand-picked by the client, is reminiscent of the ‘American barbershop’ ideal.The space serves as both, a barbershop and a shop with barber supplies. The lighting choice reflects that with a layered combination of spot lights for products at display but also strong diffused lighting needed for the precise barber work.

PODORYS_HERO BARBERSHOP
HERO_00573
HERO_00882
HERO_00242
HERO_00049
HERO_00957

More Projects

load-more-button

Hello@grau.sk

00421-907-503-946

grauu_logo

00421-907-503-946

grau_logoo