Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda, Simona Fischerová

Years:
2020

Location:
Bratislava

Area:
38 m²

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda

Years:
2022 — 2023

Area:
65m²

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

Brot

Kníhkupectvo ako delikatesy, kniha ako chlieb pre nasýtenie ľudskej mysle. Táto idea bola hlavnou myšlienkou vzniku nového konceptu kurátorského výberu najlepších knižných titulov súčasného knižného trhu. Očistený priestor obchodu je predelený skladaným plsteným závesom na dva celky – predajnú časť kníhkupectva a zázemie. Zákaznícku zónu sme zbytočne nezaťažovali farbou a výraznými textúrami, biele police, jaseňové stoly a pozinkovaný plech vytvárajú galerijný charakter prezentovania knihy ako výstavného umeleckého diela. Skladový priestor a zázemie sme pretreli žltou farbou a akcentovali tak jeho čisto funkčné využitie.Samotný priestor je postavený na vložených objektoch komponovaných ako scéna vnímateľná z ulice, ktorá láka prísť bližšie a nazrieť dnu.

Predajný pult sme schválne postavili do polohy stola ako priateľského posedenia pri káve alebo diskutovaní o knihách. Ústredným objektom je obložený chlebíček kde sú vždy vystavené najnovšie knižné delikatesy, ostatné knihy sú prezentované na bočných stenách. Vymykáme sa tradičnému kníhkupectvu a prezentujeme knihu ako obraz. Za novým bratislavských kníhkupectvom Brot stoja zakladatelia projektu madebythe: Ivan Zaťko a Juraj Zamborský a dizajnér a spoluzakladateľ štúdií Folk & Milk Martin Jenča.

 

 

A bookstore as a delicacy, a book as a bread to saturate the human mind. This thought was the main idea for the creation of a new concept of curatorial selection of the best book titles in the current book market. The cleaned up area of ​​the shop is divided by a folded felt curtain into two zones - the sales part of the bookstore and the backstage. We did not unnecessarily burden the customer zone with color and distinctive textures, white shelves, ash tables and galvanized steel create a gallery character of presenting the book as an exhibition of artwork. We painted the storage space and facilities in yellow and emphasized its purely functional use.

 The space itself is built on embedded objects composed as a scene perceptible from the street, which attracts passers-by to come closer and look inside. We deliberately set the sales counter in the position of a table as a friendly meeting place to drink a coffee or discuss the books. The central object is a slice of bread where the latest book delicacies are always displayed, other books are presented on the side walls. We avoid the traditional bookstore and present the book as a painting. Behind the new Bratislava bookstore Brot are the founders of the madebythe project: Ivan Zaťko and Juraj Zamborský and the designer and co-founder of the Folk & Milk studios Martin Jenča


 

 

 

pôdorys
_M2A5534
_M2A5554&_M2A5555psd
_M2A5500
_M2A5482
_M2A5484
_M2A5491
_M2A5519
_M2A5513
_M2A5492
_M2A5476
_M2A5522
_M2A5470
_M2A5494
_M2A5506
_M2A5557
12
13
7
9
3
4
5
6
2 copy

More Projects

load-more-button

Hello@grau.sk

00421-907-503-946

grauu_logo

00421-907-503-946

grau_logoo