Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák, 
Alexandra Májska, Matej Kurajda,

Year:
2023

Location:
Bratislava

Area:
60 m²

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda

Years:
2022 — 2023

Area:
65m²

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

Baryk

Kaviareň Baryk, situovaná do Bratislavskej štvrte známej aj pod názvom Radiohood kvôli blízkosti budovy Slovenského rozhlasu, sa nachádza na prízemí bytového domu v kompa- ktnej mestskej zástavbe. Zadaním bolo vytvoriť priestor pre lokálnych zákazníkov – štam- gastov, obyvateľov tejto štvrte. Zároveň sa zamerať na širokú klientelu, od detí ktorým je dedikovaný detský kútik až po neskoré návštevy po práci.


Základným konceptom bolo vytvoriť jednoduchý čistý priestor, ktorý pracuje s pôvodnými prvkami priestoru a dopĺňa ich o nové prvky vo svojej charakteristickej materialite. Priestor sme vyčistili a zjednotili povrchy striekanou omietkou, pôvodná betónová podlaha kaviarne sa prebrúsila, aby sa na povrch dostalo typické riečne kamenivo. Pôvodné schodisko do prevádzky sme natiahli na celú šírku priestoru a vytvorili tak zvýšený priestor pre sedenie obložený béžovou terakotovou dlažbou. Dominantným interiérovým prvkom priestoru sa stáva bar, svojou materialitou nadväzujúci na pôvodné sklobetónové steny, ktoré v priestore zachovávame. Šedá materiálová škála - striekaná omietka, brúsená betónová podlaha, nerezové zábarie a nábytkové elementy, je narušená farebnými akcentmi v podobe autorských stropných svietidiel a prievlaku. Tu zámerne pracujeme s odtieňmi farby používanými pri zatepľovaní panelových domov a hľadáme jej nové využitie pri aplikácii v interiéri. Výber mobiliáru rovnako padol na tradičný exteriérový nábytok, ktorý však kvôli jeho materialite či odolnosti používame v interiéri. Celková atmosféra priestoru je dopovedaná nástennou inštaláciou od Emila Tašku a spôsobom osvetlenia zloženého z viacerých nepriamych zdrojov.

 

 

Baryk

Kaviareň Baryk, situovaná do Bratislavskej štvrte známej aj pod názvom Radiohood kvôli blízkosti budovy Slovenského rozhlasu, sa nachádza na prízemí bytového domu v kompa- ktnej mestskej zástavbe. Zadaním bolo vytvoriť priestor pre lokálnych zákazníkov – štam- gastov, obyvateľov tejto štvrte. Zároveň sa zamerať na širokú klientelu, od detí ktorým je dedikovaný detský kútik až po neskoré návštevy po práci.

Základným konceptom bolo vytvoriť jednoduchý čistý priestor, ktorý pracuje s pôvodnými prvkami priestoru a dopĺňa ich o nové prvky vo svojej charakteristickej materialite. Priestor sme vyčistili a zjednotili povrchy striekanou omietkou, pôvodná betónová podlaha kaviarne sa prebrúsila, aby sa na povrch dostalo typické riečne kamenivo. Pôvodné schodisko do prevádzky sme natiahli na celú šírku priestoru a vytvorili tak zvýšený priestor pre sedenie obložený béžovou terakotovou dlažbou. Dominantným interiérovým prvkom priestoru sa stáva bar, svojou materialitou nadväzujúci na pôvodné sklobetónové steny, ktoré v priestore zachovávame. Šedá materiálová škála - striekaná omietka, brúsená betónová podlaha, nerezové zábarie a nábytkové elementy, je narušená farebnými akcentmi v podobe autorských stropných svietidiel a prievlaku. Tu zámerne pracujeme s odtieňmi farby používanými pri zatepľovaní panelových domov a hľadáme jej nové využitie pri aplikácii v interiéri. Výber mobiliáru rovnako padol na tradičný exteriérový nábytok, ktorý však kvôli jeho materialite či odolnosti používame v interiéri. Celková atmosféra priestoru je dopovedaná nástennou inštaláciou od Emila Tašku a spôsobom osvetlenia zloženého z viacerých nepriamych zdrojov.

Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák, 
Alexandra Májska, Matej Kurajda,


Year:
2023

Location:
Bratislava

Area:
60 m²

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda, Simona Fischerová

Years:
2022 — 2023

Location:
Volovské vrchy

Area:
30 m²

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda

Years:
2022 — 2023

Area:
65m²

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

1 podorys
grau-architects_barik_matejhakar©2023_M2A4488
grau-architects_barik_matejhakar©2023_M2A4400
grau-architects_barik_matejhakar©2023_M2A4408
grau-architects_barik_matejhakar©2023_M2A4473
grau-architects_barik_matejhakar©2023_M2A4521
grau-architects_barik_matejhakar©2023_M2A4532
grau-architects_barik_matejhakar©2023_M2A4458
grau-architects_barik_matejhakar©2023_M2A4592
4 detail
3 detail
grau-architects_barik_matejhakar©2023_M2A4566
grau-architects_barik_matejhakar©2023_M2A4528
grau-architects_barik_matejhakar©2023_M2A4502
grau-architects_barik_matejhakar©2023_M2A4488
grau-architects_barik_matejhakar©2023_M2A4508
grau-architects_barik_matejhakar©2023_M2A4609
grau-architects_barik_matejhakar©2023_M2A4616
6 kolaz

More Projects

load-more-button

Hello@grau.sk

00421-907-503-946

grauu_logo

00421-907-503-946

grau_logoo