GRAU pracuje na rôznych mierkach projektov od interiéru po verejné budovy. Snažíme sa vždy pracovať v kontexte a s kontextom, nekabátiť, nefalšovať, pracovať len s poctivými materiálmi a prístupmi. Vždy postupujeme od celku k detailu, od vízie až po realizáciu. Neustále hľadáme prepojenie interiéru s exteriérom. 

GRAU pracuje na rôznych mierkach projektov od interiéru po verejné budovy. Snažíme sa vždy pracovať v kontexte a s kontextom, nekabátiť, nefalšovať, pracovať len s poctivými materiálmi a prístupmi. Vždy postupujeme od celku k detailu, od vízie až po realizáciu. Neustále hľadáme prepojenie interiéru s exteriérom. 

GRAU pracuje na rôznych mierkach projektov od interiéru po verejné budovy. Snažíme sa vždy pracovať v kontexte a s kontextom, nekabátiť, nefalšovať, pracovať len s poctivými materiálmi a prístupmi. Vždy postupujeme od celku k detailu, od vízie až po realizáciu. Neustále hľadáme prepojenie interiéru s exteriérom. 

GRAU pracuje na rôznych mierkach projektov od interiéru po verejné budovy. Snažíme sa vždy pracovať v kontexte a s kontextom, nekabátiť, nefalšovať, pracovať len s poctivými materiálmi a prístupmi. Vždy postupujeme od celku k detailu, od vízie až po realizáciu. Neustále hľadáme prepojenie interiéru s exteriérom. 

House S
Malý rodinný dom v divokej záhrade

Government Office
Administratívna budova Úradu vlády v Bratislave, súťažný návrh

Services

Private interiors, Public interiors, Family houses, Housing, Public buildings, Installations, Public space

House Y
Jednopodlažný rodinný dom s bazénom na nárožnej parcele

Apartment R
Flexibilný obytný priestor spájajúci rôzne funkcie do jedného celku

Kaviarne, reštaurácie, obchody. Verejný interiér je dôležitou súčasťou nášho záujmu. Sfunkčňovaním priestorov pomáhame značkám rásť a budovať úspešné koncepty.

Vyklad
Project type
Elysium Spa
Project type
Bo
Project type

Pool Apartment
Do you have a bussines, idea or product you want to develop

Workshopy vnímame ako cestu vyskúšať si nové postupy a prístupy k tvorbe, pracovať rýchlo a kolaboratívne.

workshopy2

Hello@grau.sk

00421-907-503-946

grauu_logo

00421-907-503-946

grau_logoo