Authors:
Andrej Olah, Matej Kurajda

Years:
2020

Location:
Bratislava, Staré Mesto

Area:
20m²

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda

Years:
2022 — 2023

Area:
65m²

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

Langos Bar

Langos Bar je malá street food prevádzka v Bratislave, ktorá sa nachádza v starej tržnici v historickej časti centra mesta. Podáva sa v nej langoš, tradičné pouličné jedlo z Maďarska, ktorého základom je vyprážané kváskové cesto vo forme placky. Tradične sa podáva v kombinácii kyslej smotany, kečupu, syra či cesnaku. Nový koncept LANGOS BAR, založený miestnymi gastro hrdinami Lukášom Heskom a Robom Nagyom, však prináša iný prístup. S pecorinom, pastrami alebo krevetami ukazuje nespočetné množstvo možností, ako vylepšiť toto tradičné maďarské jedlo.

To všetko spojené s miešanými nápojmi či naturálnym vínom z regiónu. Tento bar má ambíciu vytvoriť miesto stretnutí pre miestnych obyvateľov, ale zároveň aj „I must eat here“ miesto pre turistov navštevujúcich mesto. Je ako Jekyll a Hyde, cez deň slušné a čisté, ale keď príde noc, párty sa začína.

 Aj keď má plocha iba 12 m², zmestí sa do nej všetko potrebné vybavenie. Náš prístup bol vytvoriť vizuálne jednoduchý, ale silný dizajnový koncept založený na štvorcovej mriežke 10 x 10.Do priestoru upraveného hrubou cementovou stierkou sme vložili funkčný box zložený z bielych dlaždíc, oceľovej police z kari siete a gastro technológie z nehrdzavejúcej ocele. Jedinou farbou, ktorú sme použili, je červená, ktorá vytvára akcent a je dobre spojená s vizuálnou identitou.

 Identita, ktorú navrhlo lokálne štúdio Nice Guy zastúpená Matejom Špánikom, sa točí okolo veľmi spokojnej a okrúhlej ikony tváre, ktorá bola navrhnutá v spolupráci s Tomášom Rybárom, alias Sicknico. Ich prístupom bolo vytvoriť vizuálne silnú a odvážnu identitu, ktorá môže interpretovať tento moderný koncept, ale zároveň zachovať jeho autentický a ľahko pochopiteľný charakter. Chceli tým vyjadriť potešenie, ktoré konzumácia langošov prináša.

 
 

 


Langos Bar is a tiny street food in Bratislava, located in old market hall in the historical part of city center. It is serving langos, a traditional street food dish from Hungary that uses fried sourdough flat breads to deliver, typically, a combination of sour cream, ketchup, cheese, and garlic. However, founded by local heroes Lukas Hesko & Robo Nagy the new LANGOS BAR concept brings a different approach. Topped with pecorino, pastrami or shrimps, it shows countless options on how to upgrade this traditional Hungarian food. All of that paired with drinks and natural wine from the region. The place has the ambition to create a spot for locals where they can hang out, but also "I must eat here" place for tourist visiting the city. It is like Jekyll and Hyde, during day very clean, but when the night comes, the party begins.
Although the space is only 12 sqm, it fits all the necessary equipment. Our approach was to create visually simple but strong design concept based on a 10 x 10 square grid. We inserted a functional box made of white tiles, steel bars and stainless steel in the rough cement finished unit. The only color we used is red, which creates an accent and its well connected with the visual identity.

The identity, designed by local firm Nice Guy represented by Matej Spanik revolves around a very satisfied and round face icon designed in collaboration with Tomas Rybar, aka Sicknico. Their approach was to create a visually strong and bold identity that can reinterpret this modern concept, but at the same time keeping the character of the concept authentic and easy to understand. They wanted to express the pleasure that eating langos brings.

_DSC6290
_DSC6292
_DSC6346
_DSC6335
_DSC6360
_DSC6366
_DSC6410
_DSC6380
_DSC6353
_DSC6348
langosstred

More Projects

load-more-button

Hello@grau.sk

00421-907-503-946

grauu_logo

00421-907-503-946

grau_logoo