Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák, 
Matej Kurajda

Year:
2023

Location:
Bratislava

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda

Years:
2022 — 2023

Area:
65m²

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

Eyerim

Očná optika Eyerim na Blumentálskej ulici je prvou pilotnou prevádzkou rozvíjajúceho sa konceptu predajní tejto inak online optickej siete. Základným princípom pri návrhu a riešení kamennej prevádzky Eyerim bolo vytvorenie funkčného spôsobu vystavovania optických rámov, ktorý by bolo možné použiť v rôznorodých priestoroch a flexibilne tak na ne reagovať. Priestor staviame na vložených paneloch. Panely vnímame ako kulisu ktorú môžeme meniť a zároveň aplikovať v ďalších nových prevádzkach, no zároveň je možné už existujúcu prevádzku recyklovať v iných priestoroch jej novým usporiadaním. Vytvárame jednotný architektonický, priestorový vizuálny element a jazyk pre všetky budúce kamenné predajne Eyerim.

Pracujeme s prirodzenou materialitou panelov ako DTD, MDF, MFP ktoré zjednocujeme jemným bielením a dopĺňame o nerezové panely či pásy zrkadla. Vďaka tejto rôznorodej materialite je možné vizuálne definovať nie len priestor ale aj jednotlivé značky, ktoré je potrebné od seba odlíšiť.Využívame maximálny výrobný rozmer materiálu a redukujeme tak množstvo odpadu pri jeho formátovaní. Túto základnú štruktúru panelov vkladáme do surového priestoru s minimom zásahov. Pracujeme s betónovou podlahou či priznanými sádrovými omietkami bez finálnej úpravy. Priestor prirodzene delíme vloženou translucentnou stenou oddeľujúcou zázemie a vyšetrovňu od samotnej predajne. Nenarúšame tak hĺbku priestoru a zároveň si vzájomne presvetľujeme obe časti.

Vzhľadom na hĺbku dispozície a nedostatok prirodzeného svetla pracujeme so sekundárne nasvieteným stropom so striebornou fóliou, ktorá nám ho rozptyľuje prirodzene do celého interiéru. Priestor dopĺňame transparentným skleneným mobiliárom ako pult či výstavné stolíky v niekoľkých farbách, ktoré vytvárajú rôzne reflexie svetla tak ako šošovky v okuliaroch. Práca so svetlom, tieňom, priesvitom či odrazom definuje ústredný motív tohto projektu, spoločne so spomínanou flexibilitou.

Eyerim

Očná optika Eyerim na Blumentálskej ulici je prvou pilotnou prevádzkou rozvíjajúceho sa konceptu predajní tejto inak online optickej siete. Základným princípom pri návrhu a riešení kamennej prevádzky Eyerim bolo vytvorenie funkčného spôsobu vystavovania optických rámov, ktorý by bolo možné použiť v rôznorodých priestoroch a flexibilne tak na ne reagovať. Priestor staviame na vložených paneloch. Panely vnímame ako kulisu ktorú môžeme meniť a zároveň aplikovať v ďalších nových prevádzkach, no zároveň je možné už existujúcu prevádzku recyklovať v iných priestoroch jej novým usporiadaním. Vytvárame jednotný architektonický, priestorový vizuálny element a jazyk pre všetky budúce kamenné predajne Eyerim.

Pracujeme s prirodzenou materialitou panelov ako DTD, MDF, MFP ktoré zjednocujeme jemným bielením a dopĺňame o nerezové panely či pásy zrkadla. Vďaka tejto rôznorodej materialite je možné vizuálne definovať nie len priestor ale aj jednotlivé značky, ktoré je potrebné od seba odlíšiť.Využívame maximálny výrobný rozmer materiálu a redukujeme tak množstvo odpadu pri jeho formátovaní. Túto základnú štruktúru panelov vkladáme do surového priestoru s minimom zásahov. Pracujeme s betónovou podlahou či priznanými sádrovými omietkami bez finálnej úpravy. Priestor prirodzene delíme vloženou translucentnou stenou oddeľujúcou zázemie a vyšetrovňu od samotnej predajne. Nenarúšame tak hĺbku priestoru a zároveň si vzájomne presvetľujeme obe časti.

Vzhľadom na hĺbku dispozície a nedostatok prirodzeného svetla pracujeme so sekundárne nasvieteným stropom so striebornou fóliou, ktorá nám ho rozptyľuje prirodzene do celého interiéru. Priestor dopĺňame transparentným skleneným mobiliárom ako pult či výstavné stolíky v niekoľkých farbách, ktoré vytvárajú rôzne reflexie svetla tak ako šošovky v okuliaroch. Práca so svetlom, tieňom, priesvitom či odrazom definuje ústredný motív tohto projektu, spoločne so spomínanou flexibilitou. 

Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák, 
Matej Kurajda

Year:
2023

Location:
Bratislava

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda, Simona Fischerová

Years:
2022 — 2023

Location:
Volovské vrchy

Area:
30 m²

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda

Years:
2022 — 2023

Area:
65m²

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

230530_Eyerim_podorys (INSAID awards)
eyerim_grau-architects_matej-hakar©_M2A2498
eyerim_grau-architects_matej-hakar©_M2A2512
eyerim_grau-architects_matej-hakar©_M2A2397
eyerim_grau-architects_matej-hakar©_M2A2463
eyerim_grau-architects_matej-hakar©_M2A2459
eyerim_grau-architects_matej-hakar©_M2A2419
eyerim_grau-architects_matej-hakar©_M2A2399
eyerim_grau-architects_matej-hakar©_M2A2508
eyerim_grau-architects_matej-hakar©_M2A2442
eyerim_grau-architects_matej-hakar©_M2A2413
eyerim_grau-architects_matej-hakar©_M2A2503
eyerim_grau-architects_matej-hakar©_M2A2453
eyerim_grau-architects_matej-hakar©_M2A2417
eyerim_grau-architects_matej-hakar©_M2A2406
eyerim_grau-architects_matej-hakar©_M2A2423
eyerim_grau-architects_matej-hakar©_M2A2469
eyerim_grau-architects_matej-hakar©_M2A2456
eyerim_grau-architects_matej-hakar©_M2A2408
01
05
02
04
KOLAZ
AXO

More Projects

load-more-button

Hello@grau.sk

00421-907-503-946

grauu_logo

00421-907-503-946

grau_logoo