Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák, 
Matej Kurajda

Year:
2022 — 2023

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda

Years:
2022 — 2023

Area:
65m²

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

Apartment S

Byt v projekte guthaus je jedinečným zjavom medzi súčasnými novostavbmi hlavne vďaka jeho obytnej ploche a priebežného balkónu po jeho obvode. Koncepčne sa nesnažíme o nachádzanie novej formy alebo princípu, ale prirodzene vstupujeme do už existujúceho pôdorysu. Celková tranformácia spočíva v jednoduchom včlenení materiálov bez komplikovaných stolárskych prvkov a ich formou vytvárame čistý a nerušený priestor. V obývacej časti bytu si kontrujú objemný úložný priestor kuchynskej časti s objemnou no ľahkou knižnicou. V priestore medzi nimi sú scénicky rozložené funkčné stolárske objekty ktoré definujú využitie daného priestoru. Zároveň svojou subtílnosťou nevytvárajú vizuálnu prekážku. Nočná časť bytu je oprostená od zbytočného dizajnovania a ponúka nerušený čistý priestor pre spánok.
 

The apartment in the guthaus project is a unique phenomenon among contemporary new buildings mainly due to its living area and continuous balcony around its perimeter. Conceptually, we are not trying to find a new form or principle, but we naturally work with the existing floor plan. Total transformation consists in the simple incorporation of materials without complicated carpentry elements and their form, we create a clean and undisturbed space. In the living room apartment is countered by a large storage space in the kitchen area with a large but light library. In the space between them, we inserted objects that define the use of the given space, but because of a simple shape they do not create a visual obstacle.

Grau-Architects_Matej-Hakar©2023_M2A8045
Grau-Architects_Matej-Hakar©2023_M2A8061
Grau-Architects_Matej-Hakar©2023_M2A8031
Grau-Architects_Matej-Hakar©2023_M2A8047
Snímka obrazovky 2021-09-24 o 17.56.04
Snímka obrazovky 2021-09-24 o 17.56.09
Grau-Architects_Matej-Hakar©2023_M2A8079
Grau-Architects_Matej-Hakar©2023_M2A8058
Grau-Architects_Matej-Hakar©2023_M2A8071
210909_guthaus (ťahaný) (ťahaný) 3
Grau-Architects_Matej-Hakar©2023_M2A8038
Grau-Architects_Matej-Hakar©2023_M2A8064
Grau-Architects_Matej-Hakar©2023_M2A8156
Grau-Architects_Matej-Hakar©2023_M2A8162
Grau-Architects_Matej-Hakar©2023_M2A8125
Grau-Architects_Matej-Hakar©2023_M2A8137
viza 2 copy
viza 1 copy
mx copy
mmmmm copy
mmmm copy
mmm copy
Model

More Projects

load-more-button

Hello@grau.sk

00421-907-503-946

grauu_logo

00421-907-503-946

grau_logoo