Grau-Architects_Matej-Hakar©2023_M2A8040

APARTMENT S

Byt v projekte guthaus je jedinečným zjavom medzi súčasnými novostavbmi hlavne vďaka jeho obytnej ploche a priebežného balkónu po jeho obvode. Koncepčne sa nesnažíme o nachádzanie novej formy alebo princípu, ale prirodzene vstupujeme do už existujúceho pôdorysu. Celková tranformácia spočíva v jednoduchom včlenení materiálov bez komplikovaných stolárskych prvkov a ich formou vytvárame čistý a nerušený priestor. V obývacej časti bytu si kontrujú objemný úložný priestor kuchynskej časti s objemnou no ľahkou knižnicou. V priestore medzi nimi sú scénicky rozložené funkčné stolárske objekty ktoré definujú využitie daného priestoru. Zároveň svojou subtílnosťou nevytvárajú vizuálnu prekážku. Nočná časť bytu je oprostená od zbytočného dizajnovania a ponúka nerušený čistý priestor pre spánok.
 

The apartment in the guthaus project is a unique phenomenon among contemporary new buildings mainly due to its living area and continuous balcony around its perimeter.
Conceptually, we are not trying to find a new form or principle, but we naturally work with the existing floor plan. Total transformation consists in the simple incorporation of materials without complicated carpentry elements and their form, we create a clean and undisturbed space. In the living room apartment is countered by a large storage space in the kitchen area with a large but light library. In the space between them, we inserted objects that define the use of the given space, but because of a simple shape they do not create a visual obstacle.

Byt v projekte guthaus je jedinečným zjavom medzi súčasnými novostavbmi hlavne vďaka jeho obytnej ploche a priebežného balkónu po jeho obvode. Koncepčne sa nesnažíme o nachádzanie novej formy alebo princípu, ale prirodzene vstupujeme do už existujúceho pôdorysu. Celková tranformácia spočíva v jednoduchom včlenení materiálov bez komplikovaných stolárskych prvkov a ich formou vytvárame čistý a nerušený priestor.

V obývacej časti bytu si kontrujú objemný úložný priestor kuchynskej časti s objemnou no ľahkou knižnicou. V priestore medzi nimi sú scénicky rozložené funkčné stolárske objekty ktoré definujú využitie daného priestoru. Zároveň svojou subtílnosťou nevytvárajú vizuálnu prekážku. Nočná časť bytu je oprostená od zbytočného dizajnovania a ponúka nerušený čistý priestor pre spánok.

 

 

The apartment in the Guthaus project is of a unique appearance among new contemporary buildings, mainly due to its living area and continuous balcony around its perimeter. Conceptually, we do not try to find a new form or principle, but we naturally intervene with the already existing floor plan. The overall transformation consists in the simple incorporation of materials without complicated carpentry elements, and with their form we create a clean and undisturbed space.

In the living area of the apartment, the abundant storage space of the kitchen area is contrasted with a generous but lightweight bookcase. In the space between them, functional carpentry objects are laid out scenically, which defines the use of a given space. At the same time, their subtlety does not create a visual obstacle. The night part of the apartment is free from unnecessary designing and offers an undisturbed clean space for sleeping.

Snímka obrazovky 2021-09-24 o 17.56.04
Grau-Architects_Matej-Hakar©2023_M2A8045
Grau-Architects_Matej-Hakar©2023_M2A8061
Grau-Architects_Matej-Hakar©2023_M2A8031
Grau-Architects_Matej-Hakar©2023_M2A8047
Snímka obrazovky 2021-09-24 o 17.56.09
Grau-Architects_Matej-Hakar©2023_M2A8079
Grau-Architects_Matej-Hakar©2023_M2A8058
Grau-Architects_Matej-Hakar©2023_M2A8105
210909_guthaus (ťahaný) (ťahaný) 3
Grau-Architects_Matej-Hakar©2023_M2A8038
Grau-Architects_Matej-Hakar©2023_M2A8064
Grau-Architects_Matej-Hakar©2023_M2A8156
Grau-Architects_Matej-Hakar©2023_M2A8162
Grau-Architects_Matej-Hakar©2023_M2A8125
Grau-Architects_Matej-Hakar©2023_M2A8137
viza 2 copy
viza 1 copy
mx copy
mmmmm copy
mmmm copy
mmm copy
Model

Authors: Andrej Olah, Filip Marčák, Matej Kurajda
Year: 2022 -2023 
Area: 65 m2
Credits: Matej Hakar
Status: built

 

Authors: Andrej Olah, Filip Marčák, Matej Kurajda
Year: 2022 -2023 
Area: 65 m2
Credits: Matej Hakar
Status: built

© 2020 Grau Architects

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia