Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák, 
Matej Kurajda

Year:
2022 — 2023

Location:
Bratislava

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda

Years:
2022 — 2023

Area:
65m²

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

Apartment Kk

 

Byt na Kukučínovej ulici na Trnavskom mýte je typickým reprezentantom začiatkov panelovej výstavby. Konštrukčný systém je charakteristický svojimi fazetovanými rohmi pri strope a panelovými rámami s oblúkovými vykrojením. Priznávame všetky pôvodné formálne a statické znaky a prvky bytu. Byt sa v zásade dispozične radikálne nemení. Kuchyňa sa presúva do obývacej izby a vzniká tak druhá plnohodnotná izba. Kúpeľňu spájame s toaletou a od ostatného priestoru ju odďeľujeme transparentnou zasklenou stenou, aby sme do nej dostali čo najviac denného svetla. Samotná koncepcia interiéru je postavená na vložených kusových elementoch charakteristického tvaru a materiality.The apartment on Kukučínová street in Bratislava is a typical representative of the beginnings of prefabricated panel construction. The construction system is characterized by its faceted corners near the ceiling and panel frames with arched cutouts. We salvage all the original formal and static features and elements of the apartment. In principle, the layout of the apartment does not change radically. The kitchen is moved to the living room, creating a second full-sized room. We connect the bathroom with the toilet and separate it from the rest of the space with a semi-transparent glass wall to let in as much daylight as possible. The very concept of the interior is built on inserted piece elements of a characteristic shape and materiality.


 

 

 

povodny
navrh
PLT4c28.tmp
axofull copy
PLT4c28.tmp
PLT4c36.tmp
PLT4c42.tmp
PLT4c51.tmp
REZ

More Projects

load-more-button

Hello@grau.sk

00421-907-503-946

grauu_logo

00421-907-503-946

grau_logoo