Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda, Jana Filípková,
Dominika Kopiarová

Years:
2020 — 2022

Location:
Bratislava

Area:
38 m²

Status:
built

Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda

Years:
2022 — 2023

Area:
65m²

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

Apartment G

Nenápadný potenciál. Tento tmavý prízemný byt vo dvore na jednej z najznámejších bratislavských ulíc na Grosslingovej bol prerobený do otvoreného konceptu, ktorý zväčšil obytnú plochu a prepojil všetky zóny bytu. Objem je rozdelený do funkčných častí vloženým nábytkom. Priečka kúpeľne je pri strope ukončená po celej dĺžke svetlíkom. Ten presvetľuje priestor kúpeľne a chodby cez deň a zároveň cez noc vytvára ambientné podsvietenie stropu. Veľké okná vytvárajú priame prepojenie s dvorom. Pri rekonštrukcii sme očakávali klasický drevený strop no odhalili sme jedinečný betónový strop s dreveným záklopom, ktorý bytu pridáva na jedinečnosti a autentickosti. 


 

Sleeping beauty. This dark ground-floor apartment in a courtyard on one of Bratislava's most famous street, Grosslingová, was remodeled into an open concept that increased the living area and connected all flat zones. The volume is divided into functional sections by inserted furniture and walls with skylight. The bathroom wall is finished with a skylight along its entire length. It illuminates the bathroom and hallway during the day and at night creates ambient ceiling lighting entire appartment. Large windows create a direct connection with the yard. During the renovation, we expected a classic wooden ceiling, but we discovered a unique concrete ceiling with a wooden cover, which adds uniqueness and authenticity to the apartment.

 

 

 

1
2
_M2A0628
_M2A0656
_M2A0620
_M2A0708
_M2A0704
_M2A0662
_M2A0599
_M2A0730
_M2A0734
Untitled-2
_M2A0561
Untitled-5
_M2A0735
3333333
444444
A1

More Projects

load-more-button

Hello@grau.sk

00421-907-503-946

grauu_logo

00421-907-503-946

grau_logoo