Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák

Years:
2017 

Location:
Bratislava, Nivy

Area:
40 m²

Credits:
Lousy Auber

Status:
built

Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda

Years:
2022 — 2023

Area:
65m²

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

Fuud Rous

Spolupracovali sme na návrhu kontajnerov s rýchlym občerstvením, ktoré sú umiestnené na dočasnej autobusovej stanici v Bratislave. Grafický dizajn mal na starosti Palko Bartoš zo štúdia BLESS.
 

HB_11
HERO_00882
HERO_00242
RousFuud-13
RousFuud-12
RousFuud-8
RousFuud-7
RousFuud-4
/Users/iorek/Desktop/170608_Kontajnery.dwg

More Projects

load-more-button

Hello@grau.sk

00421-907-503-946

grauu_logo

00421-907-503-946

grau_logoo