Model

BYT S

Byt v projekte guthaus je jedinečným zjavom medzi súčasnými novostavbmi hlavne vďaka jeho obytnej ploche a priebežného balkónu po jeho obvode. Koncepčne sa nesnažíme o nachádzanie novej formy alebo princípu, ale prirodzene vstupujeme do už existujúceho pôdorysu. Celková tranformácia spočíva v jednoduchom včlenení materiálov bez komplikovaných stolárskych prvkov a ich formou vytvárame čistý a nerušený priestor.

V obývacej časti bytu si kontrujú objemný úložný priestor kuchynskej časti s objemnou no ľahkou knižnicou. V priestore medzi nimi sú scénicky rozložené funkčné stolárske objekty ktoré definujú využitie daného priestoru. Zároveň svojou subtílnosťou nevytvárajú vizuálnu prekážku. Nočná časť bytu je oprostená od zbytočného dizajnovania a ponúka nerušený čistý priestor pre spánok.
The apartment in the Guthaus project is of a unique appearance among new contemporary buildings, mainly due to its living area and continuous balcony around its perimeter. Conceptually, we do not try to find a new form or principle, but we naturally intervene with the already existing floor plan. The overall transformation consists in the simple incorporation of materials without complicated carpentry elements, and with their form we create a clean and undisturbed space.

In the living area of the apartment, the abundant storage space of the kitchen area is contrasted with a generous but lightweight bookcase. In the space between them, functional carpentry objects are laid out scenically, which defines the use of a given space. At the same time, their subtlety does not create a visual obstacle. The night part of the apartment is free from unnecessary designing and offers an undisturbed clean space for sleeping.

Byt v projekte guthaus je jedinečným zjavom medzi súčasnými novostavbmi hlavne vďaka jeho obytnej ploche a priebežného balkónu po jeho obvode. Koncepčne sa nesnažíme o nachádzanie novej formy alebo princípu, ale prirodzene vstupujeme do už existujúceho pôdorysu. Celková tranformácia spočíva v jednoduchom včlenení materiálov bez komplikovaných stolárskych prvkov a ich formou vytvárame čistý a nerušený priestor.

V obývacej časti bytu si kontrujú objemný úložný priestor kuchynskej časti s objemnou no ľahkou knižnicou. V priestore medzi nimi sú scénicky rozložené funkčné stolárske objekty ktoré definujú využitie daného priestoru. Zároveň svojou subtílnosťou nevytvárajú vizuálnu prekážku. Nočná časť bytu je oprostená od zbytočného dizajnovania a ponúka nerušený čistý priestor pre spánok.

 

 

The apartment in the Guthaus project is of a unique appearance among new contemporary buildings, mainly due to its living area and continuous balcony around its perimeter. Conceptually, we do not try to find a new form or principle, but we naturally intervene with the already existing floor plan. The overall transformation consists in the simple incorporation of materials without complicated carpentry elements, and with their form we create a clean and undisturbed space.

In the living area of the apartment, the abundant storage space of the kitchen area is contrasted with a generous but lightweight bookcase. In the space between them, functional carpentry objects are laid out scenically, which defines the use of a given space. At the same time, their subtlety does not create a visual obstacle. The night part of the apartment is free from unnecessary designing and offers an undisturbed clean space for sleeping.

Snímka obrazovky 2021-09-24 o 17.56.09
Snímka obrazovky 2021-09-24 o 17.56.04
210909_guthaus (ťahaný) (ťahaný) 3
viza 2 copy
viza 1 copy
mx copy
mmmmm copy
mmmm copy
mmm copy
mms copy
mmmmmm copy
Model

Authors: Andrej Olah, Filip Marčák, Matej Kurajda
Year: 2022 - 
Area: 65 m2
Status: ongoing
Type: private interior, apartment

 

Authors: Andrej Olah, Filip Marčák, Matej Kurajda
Year: 2022 - 
Area: 65 m2
Status: ongoing
Type: private interior

© 2020 Grau Architects

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia