LUCRON PLAYGROUND

Vyzvaná súťaž na návrh a úpravu detského ihriska v Novom Meste. Navrhujeme úpravu existujúcich plôch a vytvorenie atraktívnej pobytovej zóny ktorá slúži ako deťom, tak aj dospelým.

Vyzvaná súťaž na návrh a úpravu detského ihriska v Novom Meste. Navrhujeme úpravu existujúcich plôch a vytvorenie atraktívnej pobytovej zóny ktorá slúži ako deťom, tak aj dospelým.

4 copy
1 copy
Model
2 copy

Autori: Andrej Olah, Filip Marčák, Matej Kurajda, Jana Filípková, Dominika Čerepkaiová
Lokalita: Bratislava
Rok: 2018
Rozloha: XX m2
Fotky: XX

Status: súťaž, 1.miesto
Typ: verejný priestor, ihrisko, rekonštrukcia


 

 

Autori: Andrej Olah, Filip Marčák, Matej Kurajda, Jana Filípková, Dominika Čerepkaiová
Lokalita: Bratislava
Rok: 2018
Rozloha: XX m2
Fotky: XX

Status: súťaž, 1.miesto
Typ: verejný priestor, ihrisko, rekonštrukcia


 

 

© 2020 Grau Architects

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia