KRÁSNA HÔRKA

Areál hradu Krásna Hôrka sa nachádza 5 kilometrov východne od mesta Rožňava. V roku 1961 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.Hrad je tvorený súborom viacpodlažných budov, ktoré možno rozdeliť na tri súborné celky stavieb: Dolný hrad, Stredný hrad a  Horný hrad. Všetky objekty sú prevažne viacpodlažné, podpivničené, bez obytných podkroví. V roku 2012 došlo na hrade k požiaru, ktorý sa aj vplyvom zanedbanej údržby rýchlo rozšíril po strechách objektu, čo malo za následok rozsiahle deštrukcie strešných a stropných konštrukcií, ako aj korunných murív. Na základe vypracovanej a schválenej PD – Trvalé krovy sú v súčasnosti realizované strešné konštrukcie.

horka3

Na hrade bola v rokoch 70-tych rokoch 20.storočia realizovananá komplexná obnova hradu. Navrhujeme zrevidovať tieto zásahy, nevyhovujúce odstrániť a doplniť novotvarmi, ktoré budú realizované ako reverzibilné, bez zásadného zasiahnutia do pôvodných konštrukcií jednotlivých objektov. Nové riešenia vychádzajú zo súčastnej metodiky pamiatkovej obnovy a budú realizované, resp. upravené na základe dodatočného pamiatkového prieskumu.

horka8
nove_horka7
nove_horka1
palac01

Autori: Andrej Olah
Lokalita: hrad Krásna Hôrka
Rok: 2015
Rozloha: XX m2
Fotky: XX
Status: súťaž
Typ: architektúra, rekonštrukcia

Autori: Andrej Olah
Lokalita: hrad Krásna Hôrka
Rok: 2015
Rozloha: XX m2
Fotky: XX
Status: súťaž
Typ: architektúra, rekonštrukcia

© 2020 Grau Architects

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia