houseb_landscape

HOUSE B

Rodinný dom na dedine navrhovaný pre mladý pár bude stáť na pozemku, ktorý vznikol rozdelením dlhého dedinského dvora na menšie samostatné časti. Keďže Michal pracuje z domu, navrhli sme mu office na druhom podlaží, čiastočne spojený s obytným priestorom cez dvojpodlažný svetlík, predsa však oddelený. V interiéri pracujeme so surovými materiálmi, nechávame ich v ich pravej podstate, nekamuflujeme, nezakrývame ich.


The family house in the village proposed for a young couple will stand on a plot of land created by dividing a long village yard into smaller separate parts. Since Michal works from home, we designed an office for him on the second floor, partially connected to the living space through a two-story skylight, but still separate. In the interior, we work with raw materials, we leave them in their true essence, we don't camouflage them, we don't cover them up.

3_SITUAČKA100VKA
5_1NP
6_2NP
13_REZOPERSKÁ
14_AXO
Model

Authors: Andrej Olah, Matej Kurajda
Location: Budmerice
Year: 2018
Area: 200 m2
Credits: - 

Status: architectural study 
Type: architecture, house

Authors: Andrej Olah, Matej Kurajda
Location: Budmerice
Year: 2018
Area: XX m2
Credits: XX

Status: concept 
Type: architecture, family house

© 2020 Grau Architects

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia