Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Jana Filípková, Matej Kurajda

Years:
2022 

Location:
Bratislava

Area:
90 m²

Status:
ongoing

Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda

Years:
2022 — 2023

Area:
65m²

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

Apartment Z

Byt na Záhrebskej ulici sa nachádza v nárožnej polohe bytového domu na najvyšších podlažiach. Pôvodne dvojizbový mezonet s ateliérom prešiel výraznou zmenou dispozície. Súčasná koncepcia sa snaží vyťažiť čo najviac z jeho potenciálu pričlenením veľkej terasy s výhľadom na Karpaty.
Spodné podlažie bytu slúži ako nočná zóna so spálňou, detskou izbou a kúpeľňou oddelenou translucentnou kopilitovou stenou, ktorá prináša svetlo do vstupnej chodby. Dominantným schodiskom sa dostaneme do veľkého otvoreného priestoru slúžiaceho ako denná časť. Vložený centrálny box delí priestor na rôzne funkcie a zároveň ponúka aj ďalšie plochy na vystavovanie obrazov. Nájdeme tu čitáreň, priestor pre klavír, kuchyňu s jedálňou a obývaciu izbu. Box neslúži len ako toaleta, ale funguje aj ako náladové priestorové svietidlo. Zo všetkých strán je priestor presvetlený veľkými oknami, z ktorých je možné vystúpiť na terasu. Mobilné schodíky, dlhá “kuchynská linka”, sedačka na rôzne strany dodáva bytu flexibilitu. Samotný interiér je postavený na vizuálne solitérnych nábytkoch, ktoré podčiarkujú čistotu a rôznorodosť daného priestoru. Neutrálne materiály ako biela farba stien, odhalené betónové prievlaky, brezová preglejka, dubové parkety v rybinovom vzore, nerezové povrchy, biele a čierne nábytky či výrazne modré schodisko dopĺňa zbierka obrazov.
 


The apartment on Záhrebská Street is located in the corner position of an apartment building on the highest floors. Originally a two-room maisonette with a studio, it has undergone a significant change in layout. The current concept seeks to make the most of its potential by incorporating a large terrace overlooking the Carpathians. The lower floor of the apartment serves as a night zone with a bedroom, a children's room and a bathroom separated by a translucent copilite wall, which brings light into the entrance hall. The dominant staircase leads to a large open space serving as the living part. The inserted central box divides the space into various functions and at the same time offers additional areas for displaying paintings. There is a reading room, a piano area, a kitchen with a dining area and a living room. The box not only serves as a toilet, but also works as a mood room lamp. The space is illuminated on all sides by large windows, from which it is possible to exit to the terrace. Mobile stairs, a long "kitchen unit", a sofa on different sides gives the apartment flexibility. The interior itself is built on visually solitary furniture, which underlines the cleanliness and diversity of the space. Neutral materials such as white wall paint, exposed concrete gutters, birch plywood, dovetail parquet oak, stainless steel surfaces, white and black furniture or distinctive blue the staircase completes a collection of paintings.

 

 

m7
m6
m5
m2
m1
Model
m3
m4

More Projects

load-more-button

Hello@grau.sk

00421-907-503-946

grauu_logo

00421-907-503-946

grau_logoo