BYT D

Byt na Klobučníckej ulici sa nachádza v novobarokovom nájomnom bytovom dome postavenom v roku 1893 podľa návrhu Henricha Szanta. K pôvodne jednoizbovému priestoru bola časom bez zásadnejších stavebných úprav pričlenená miestnosť zo susedného veľkometrážneho bytu. Byt je orientovaný do vnútorného dvora bytového domu, prístupný z pavlače. Vzhľadom na jeho situovanie nie je dostatočne presvetlený.

Pri návrhu vychádzame z pôvodnej dispozície, obytný priestor zväčšujeme odstránením a posunom priečky do novej polohy. Namiesto klasickej murovanej priečky však vkladáme ľahkú transparentnú stenu zo sklolaminátu, ktorej tektonika vychádza z pôvodnej protiľahlej priečky. Bytu prinavraciame staromestského ducha vytvorením osovej enfilády v priehľade celým priestorom. Vložené priečky sú translucentné, aby sa prirodzene presvetlila celá hĺbka bytu, zároveň však fungujú ako plošné svietidlo. Samotný interiér je postavený na vizuálne ľahkých solitérnych nábytkoch, ktoré podčiarkujú čistotu a flexibilitu daného priestoru.The apartment on Klobučnícka Street is located in a Neo-Baroque tenement house built in 1893 according to a design by Henrich Szant. Over time, a room from a neighboring large apartment was added to the originally one-room space without major construction modifications. The apartment is oriented to the inner courtyard of an apartment building, accessible from the gallery. Due to its location in the building, it is not sufficiently illuminated.

The design is based on the original layout, we increase the living space by removing and moving one partition to a new position. Instead of a classic masonry partition we insert a light transparent wall made of fiberglass, the tectonics of which is based on the original opposite partition. We return the apartment to the old town spirit by creating an axial enfilade in a cross view of the entire space. The inserted partitions are translucent to naturally illuminate the entire depth of the apartment, but at the same time they function as a lighting device. The interior itself is built on solitary furniture, which underlines the visual cleanliness and flexibility of the space.

s_1
s_2
povodný
navrh

...

koláž_2 copy
3_klobuk
2_klobuk
1_klobuk
4_klobuk
kolaž_1_1 copy
axo_3
axo_2

Autori: Andrej Olah, Filip Marčák, Matej Kurajda
Lokalita: Bratislava 
Rok: 2021
Rozloha: 65 m2
Status: štúdia
Typ: súkromný interiér, byt, rekonštrukcia

Autori: Andrej Olah, Filip Marčák, Matej Kurajda
Lokalita: Bratislava 
Rok: 2020
Rozloha: 200 m2
Fotky: Andrej&Andrej
Status: realizácia
Typ: výstava

© 2020 Grau Architects

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia