APARTMENT SE

.

flat s_cezaar_prihlaska (9 of 30)
flat s_cezaar_prihlaska (6 of 30)
flat s_cezaar_prihlaska (4 of 30)
flat s_cezaar_prihlaska (5 of 30)
flat s_cezaar_prihlaska (20 of 30)
podorys_seppovci
Model
flat s_cezaar_prihlaska (11 of 30)
flat s_cezaar_prihlaska (16 of 30)
flat s_cezaar_prihlaska (14 of 30)
flat s_cezaar_prihlaska (22 of 30)
flat s_cezaar_prihlaska (23 of 30)
flat s_cezaar_prihlaska (28 of 30)

Autori: Andrej Olah, Matej Kurajda
Lokalita: Bratislava, Staré Mesto
Rok:  2018
Rozloha:  XX m2
Fotky: 
Status: realizácia
Typ: súkromný interiér, byt, rekonštrukcia

Autori: Andrej Olah, Matej Kurajda
Lokalita: Bratislava, Staré Mesto
Rok:  2020
Rozloha:  XX m2
Fotky: 
Status: realizácia
Typ: súkromný interiér, bar, rekonštrukcia

© 2020 Grau Architects

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia