ZITA

Optika sa nachádza na Živnostenskej ulici v Bratislave v širšom centre. Zita, mala byť od začiatku rodinná firma. Náš priateľ Daniel, jeden zo zakladateľov, nás oslovil s novým konceptom, ktorý sa mal výrazne odlíšiť od ostatných optík svojou čistotou a jednoduchosťou, s dôrazom na precízny výber dioptrických rámov. 

The ZITA Optics is located along Zivnostenska Street within the larger historical city centre of Bratislava, Slovakia. Intended as a family eyewear business, the architects were approached by the client with a request for a new unique concept that stands out due to its bold simplicity and refined design. The focus of the shop lies on the rigorous selection of frames for prescription glasses. 

DSC_8855
DSC_9045

Oslovil nás už pri hľadaní samotného miesta, čo bolo určujúce aj pri samotnom návrhu iteriérového dizajnu. Nakoniec sme našli nie úplne ideálny priestor, v ktorom práve skončila prevádzka kaviarne.

The architects were involved early in searching for the new location, which was a defining factor for the evolving design concept. Eventually, not too ideal space was chosen, a former coffee house. The originally disordered layout was initially rid of the many separation walls, which were breaking apart the already small interior rooms.

DSC_8828
DSC_9036

Podstatným zásahom bolo vybúranie priečky rozdeľujúcej interiér na dva samostatné celky. Keďže bol priestor značne členitý, bolo potrebné ho najprv vyčistiť a zjednodušiť, vytvoriť takzvanú pohľadovú stenu, ktorá rozdelila interiér na časť zázemia a vyšetrovne zraku, a časť samotného obchodu, kde sú vystavené dioptrické rámy.

The plan was simplified, and space was opened towards the street. The pivotal intervention to the layout was the partial removal of a bearing wall, which split the space into two adjacent rooms. Further, the interior is defined by a central wall that creates a border between the shop front with displayed products and the eye clinic with the rear service space. Behind the walled strip is an examination room on one side, and a workroom, each with a separate washroom facility.

PODORYS_OPTIKA ZITA
AXO_OPTIKA ZITA_bw

Interiér optiky Zita je založený na jednoduchej farebnej bordúre, ktorá lemuje časť stien a opticky tak zjednocuje interiér do jedného celku. Podlaha je z cementového samonivelizačného poteru s priznanou vlastnou farebnosťou. Koncept dotvárajú čierne vložené nábytky a masívny pult s dubovou dyhou. Snažili sme sa zámerne potlačiť samotný dizajn, tak aby hlavnou dominantou priestoru boli samotné rámy okuliarov.

The interior concept is based on a plain coloured facade strip which frames a segment of this border wall and visually unifies the space as a whole. The solid desaturated ‘orange’ colour palette serves as a recognisable shop front. The floors are smoothened with self-levelling cement of natural light grey colouring. Both spaces utilise differently coloured façade strip motif. The interior concept is complemented by the minimal pure black furnishing and a sturdy oak desk. The overall impression of the interior is suppressed so that the displayed frames remain the key feature of the design.

DSC_9007
DSC_9012

authors _ Filip Marčák, Andrej Olah
location _ Bratislava, Staré Mesto
year _ 2017
area _ 70 m2
photo _ © Nora a Jakub

status _ built
type _ public interior, shop, reconstruction

© 2020 Grau Architects

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia