Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda

Years:
2021

Location:
Banská Bystrica

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda

Years:
2022 — 2023

Area:
65m²

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

Vyklad

Kaviareň Výklad je situovaná v parteri domu, ktorý bol v minulosti viac krát stavebne upravovaný. Posledný zásah priestor zabalil do sadrokartónovej kulisy, ktorá výrazne zasiahla do celkového priestorového konceptu. Hlavným zámerom preto bolo prinavrátiť priestoru pôvodný charakter. Archetypálne kvality domu sú zvýraznené a dotvorené novými detailami a doplnkami.                         

Už ako hovorí samotný názov kaviarne, dominantou sú veľké presklenia, výklady prevádzky, ktoré dávajú kaviarni pomerne veľký prísun denného svetla. Každý z nich nás má z ulice upútať trochu inou atmosférou. Prvý s dominantným sklobetónovým barom, kde sa odohráva celá príprava, druhý s ústredným neónom vychádzajúcim z logotypu kaviarne a posledný s príjemným obývacím sedením a “nekonečnou” zelenou oázou. Charakterovými prvkami sú aj zavesené veľké svietidlá z hliníkového plechu v bordovej farbe, znázorňujúce prototvary opakujúce sa v ďalších predmetoch. Tieto “lustre” sú určitou pripomienkou na pôvodný historický priestor, tak ako aj celková symetria rozmiestnenia objektov.

Interiér sa očistil a odkryl rôzne staré nánosy zrkadlujúce jeho časový vývoj. Steny a strop ponechané v štruktúre mnohých minulých vrstiev sú zafixovaných transparentným penetračným náterom. Tento surový charakter prináša unikátnu atmosféru. Pocit tepla nám prináša podlaha natónovaná do ružovej farby, na ktorú bol aplikovaný štandartný nivelizačný poter. Jemné prvky nostalgie nám dávajú použité repasované staré nábytky v príjemnom dialógu s novými, vyhotovenými z bielenej bukovej preglejky. Súčasné toalety sa obalili do bordového náteru a grafík od Emila Taschku.                                                                                                 

Neoddeliteľnou súčasťou je osvetlenie interiéru. Rôznorodosť svietidiel ponúka viacero intenzít svetla a sú dôležitými ingredienciami dokresľujúcimi atmosféru kaviarne. Priestor dopĺňajú obrazy od výtvarníkov Dávida a Marty Javorských.
 

 


Café Výklad, is located in Banská Bystrica, on the ground floor of a house that has been rebuilt several times in the past. The very last renovation filled the main volume with a plasterboard set piece, which significantly affected the overall space concept. Thus, the main intention was to bring the original proportions back and so the archetypal qualities of the house are highlighted and complemented by new details and elements.

As the name of the café itself suggests, the dominant features are the large, glazed openings- the showcases, which give the café a good supply of daylight. Each showcase attracts the pedestrians from the street with a slightly different atmosphere. The first one has a dominant glass-concrete bar, where the main activity of the café takes place. The second one catches one’s attention with a central neon logo of the café. The last showcase stands out for a main gathering area surrounded by an "endless" green oasis.

The large, suspended lamps are made of aluminium sheet of burgundy colour. They form patterns that are then repeating in other objects throughout the design. These ‘chandeliers’ function as a reminder of the original historical space and so the overall symmetry of the layout of the objects was preserved. The interior was cleaned from unnecessary, however, various old deposits that reflect the time evolution were exposed. For instance, the walls and ceiling are salvaged in the form of many past layers that are painted only with a transparent coating. This very raw character represents the overall design strategy.

The softness in the interior is executed by a concrete floor screed finish which was then pink tinted. The contrast is created by the refurbished old furniture in a pleasant dialogue with the new pieces, made of bleached beech plywood. The existing design of toilets was maintained and painted with a burgundy colour. This formed a base for the new illustrations and spatial objects made by designer Emil Taschka which were applied to the original tiling.

Interior lighting is an integral part of the design. The variety of lamps offers several levels of intensities and principles of light, which are essential ingredients that wrap up the overall ambience of the cafe. The space is complemented by paintings by artists David and Marta Javorsky.

5_vyklad
_M2A9735
_M2A9504
_M2A9611
_M2A9507
_M2A9666
_M2A9590
_M2A9681
_M2A9602
_M2A9596
_M2A9543
_M2A9528
3_vyklad
2_vyklad
1_vyklad
4_vyklad

More Projects

load-more-button

Hello@grau.sk

00421-907-503-946

grauu_logo

00421-907-503-946

grau_logoo