Authors:
Andrej Olah, Katarína Labáthová

Years:
2015 — 2016

Location:
Bratislava, Staré Mesto

Area:
111 m²

Credits:
Tomáš Manina

Status:
built

Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda

Years:
2022 — 2023

Area:
65m²

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

Slávica

Obchod Slávica je vsadený do parteru mestského paláca v historickom jadre Bratislavy. Pracuje s pôvodným vnútorným priestorom tak, že ho očisťuje od novších stavených zásahov a odkrýva stavebnú podstatu jeho historických vrstiev. Nové prvky interiéru sú reverzibilné, aby zbytočne neprekrývali pôvodné konštrukcie. Koncept interiéru je navrhnutý tak, aby vytváral jednoduchý podklad pre vystavený tovar, čiže šperky a predmety úžitkového dizajnu. Je založený na bielych plochách a detailoch z bielo morenej preglejky. Povaha historického priestoru sa vpisuje do interiéru odkrytou konštrukciou stropov a podlahou, ktorá jeho charakter čiastočne reflektuje novým betónovým poterom. 
Mobiliár je založený na striedaní plných boxov a ľahkých stolov a políc so subtílnou oceľovou konštrukciou. Osvetlenie je riešené tak, aby vytváralo difúzne osvetlenie s jednotnou intenzitou pre všetok vystavený tovar doplnené niekoľkými bodovými svietidlami pre akcentovanie vybraných prvkov. Obchod je rozdelený nosnou stenou na dve časti, predný priestor orientovaný do ulice je prirodzene presvetlený cez vstupný portál a má svetlú výšku 5,5 metra. V úrovni oceľových U profilov bol sekundárne vložený drevený strop, ktorý bol počas rekonštrukcie odstránený, aby priestor vynikol v svojom pôvodnom objeme.

Steny celého priestoru boli očistené na pôvodné vrstvy farieb a následne bol do výšky troch metrov aplikovaný zjednocujúci biely náter, ktorý sa na poschodí v rovnakej výške prejavuje vo forme bielej bordúry. Biela farba vytvára zároveň unifikovaný podklad pre vystavovanie samotných objektov.

 


 


The design shop Slavica occupies the ground floor of a city palace in Bratislava, Slovakia. Located within the historical centre, the project’s approach to the reconstruction was to expose its building elements as a means to preserve the integrity of its many historical layers. The purification of the interior space from the more recent building interventions was central to the redesign process. Therefore, the introduced spatial elements are fully reversible, and the furnishing is pure and minimal.
The showroom furnishing is based on the altering of solid plywood boxes with display tables of sleek frames and simple plywood tops. The wall-mounted shelf system has a slender steel framework. The diffused light fixtures provide consistent illumination for the displayed products. The spotlights accent certain selected features in the interior space. The interior of the design shop is split into two by a central loadbearing wall. The front room oriented towards the street has sufficient natural light passing through the glazed main entrance. At 5,5 metres, the front volume makes use of its full ceiling height while the back space is split horizontally into two separate rooms.

The walls and ceilings were initially cleared of varnish. Up to the height of 3 metres, the walls are coated in unifying white paint. The thick white belt cuts just below the exposed trusses and contrasts strongly with the untreated ceiling. At the same time, the white painted walls provide a unified rendering for the objects at the display.

A
B
001day
Slavica_1170px_1
002
slavica_stredny-obrazok_2340x1560
Slavica_1170px_4
Slavica_1170px_3

More Projects

load-more-button

Hello@grau.sk

00421-907-503-946

grauu_logo

00421-907-503-946

grau_logoo