Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda, Simona Fischerová

Years:
2022 — 2023

Location:
Volovské vrchy

Area:
30 m²

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda

Years:
2022 — 2023

Area:
65m²

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

Shelter

Navrhovaná útulňa slúži ako útočisko pre turistov, ktorí sa rozhodnú ísť cestou SNP, alebo len ako miesto stretnutia pre celoročných nadšencov turistiky v tejto oblasti a vznikol z iniciatívy turistického klubu peších turistov. Pri navrhovaní objektu sme nehľadali nový priestorový koncept, skôr sme zvolili známy, jednoduchý a praktický model. Funkčne je interiér útulne riešený maximálne úžitkovo, bez zbytočných prvkov, aby poskytoval optimálny komfort vzhľadom na svoj účel. Celá stavba je drevená, konštrukcia je z preglejkových dosiek a trámov, interiér je obložený morenou a lakovanou preglejkou a z exteriéru sú smrekové dosky morené na čierno. 

EN

The proposed shelter serves as a refuge for tourists who decide to go the SNP route or just as a meeting place for year-round tourism enthusiasts in this area and was an initiative by a tourist club hikemates. When designing the object, we were not looking for a new spatial concept, rather we chose a familiar, simple and practical model. Functionally, the interior of the cabin is designed as utilitarian as possible, free from unnecessary elements, so that it provides optimal comfort given its purpose.  The entire building is wooden, the construction is made of plywood boards and beams, the interior is lined with stained and varnished plywood, and the exteriors are spruce boards stained black

Shelter

Navrhovaná útulňa slúži ako útočisko pre turistov, ktorí sa rozhodnú ísť cestou SNP, alebo len ako miesto stretnutia pre celoročných nadšencov turistiky v tejto oblasti a vznikol z iniciatívy turistického klubu peších turistov. Pri navrhovaní objektu sme nehľadali nový priestorový koncept, skôr sme zvolili známy, jednoduchý a praktický model. Funkčne je interiér útulne riešený maximálne úžitkovo, bez zbytočných prvkov, aby poskytoval optimálny komfort vzhľadom na svoj účel. Celá stavba je drevená, konštrukcia je z preglejkových dosiek a trámov, interiér je obložený morenou a lakovanou preglejkou a z exteriéru sú smrekové dosky morené na čierno. 

English

The proposed shelter serves as a refuge for tourists who decide to go the SNP route or just as a meeting place for year-round tourism enthusiasts in this area and was an initiative by a tourist club hikemates. When designing the object, we were not looking for a new spatial concept, rather we chose a familiar, simple and practical model. Functionally, the interior of the cabin is designed as utilitarian as possible, free from unnecessary elements, so that it provides optimal comfort given its purpose.  The entire building is wooden, the construction is made of plywood boards and beams, the interior is lined with stained and varnished plywood, and the exteriors are spruce boards stained black

Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda, Simona Fischerová

Years:
2022 — 2023

Location:
Volovské vrchy

Area:
30 m²

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda

Years:
2022 — 2023

Area:
65m²

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

grau-architects_shalter_matejhakar©2023_M2A3884
grau-architects_shalter_matejhakar©2023_M2A3859
5
axo konstrukcia
grau-architects_shalter_matejhakar©2023_M2A3933
grau-architects_shalter_matejhakar©2023_M2A3940
grau-architects_shalter_matejhakar©2023_M2A3946
grau-architects_shalter_matejhakar©2023_M2A3951
grau-architects_shalter_matejhakar©2023_M2A4008
grau-architects_shalter_matejhakar©2023_M2A4015
grau-architects_shalter_matejhakar©2023__M2A3997&_M2A3999
grau-architects_shalter_matejhakar©2023_M2A4082
grau-architects_shalter_matejhakar©2023_M2A4018
grau-architects_shalter_matejhakar©2023_M2A3959
grau-architects_shalter_matejhakar©2023__M2A4033@_M2A4038&_M2A4039
grau-architects_shalter_matejhakar©2023_M2A4047
grau-architects_shalter_matejhakar©2023_M2A4064
grau-architects_shalter_matejhakar©2023_M2A4085
grau-architects_shalter_matejhakar©2023_M2A3975
grau-architects_shalter_matejhakar©2023_M2A3971
ext2
ext1
int1
int2

More Projects

load-more-button

Hello@grau.sk

00421-907-503-946

grauu_logo

00421-907-503-946

grau_logoo