Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda, Jana Filípková,
Dominika Čerepkaiová

Years:
2018

Location:
Bratislava

Status:
competition, 1st place

Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda

Years:
2022 — 2023

Area:
65m²

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

Lucron Playground

Vyzvaná súťaž na návrh a úpravu detského ihriska v Novom Meste. Navrhujeme úpravu existujúcich plôch a vytvorenie atraktívnej pobytovej zóny ktorá slúži ako deťom, tak aj dospelým.

Model
4 copy
1 copy
2 copy

More Projects

load-more-button

Hello@grau.sk

00421-907-503-946

grauu_logo

00421-907-503-946

grau_logoo