Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda, Jana Filípková,
Simona Fischerová,
Miroslava Mišurová

Years:
2019 

Location:
Nitra

Area:
500 m²

Status:
architectural study 

Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda

Years:
2022 — 2023

Area:
65m²

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

Kino Palace

Budova kina od architekta Friedricha Weinwurma je v súčasnosti objektom vnímania najmä architektonickej spoločnosti. Verejnosť si ju neuvedomuje ako hodnotu, alebo ako potenciál do budúcnosti. Súčasná podoba nesie nánosy minulých dôb a zásahov vychádzajúcich prevažne z vtedajších prevádzkových potrieb budovy, z funkcie, ktorá objem v danom čase napĺňala.Hlavnou myšlienkou návrhu je očistenie budovy. Nepopierame jej históriu a hodnoty, no práve naopak, snažíme sa poukázať a vyzdvihnúť jej prednosti. Vonkajšia hmota sa prinavracia k pôvodnej idei architekta Friedricha Weinwurma. Odstránili sme nadstavbu objektu a prinavrátili terasu s výhľadom do uličnej časti, ako to bolo v prvotnom návrhu. Interiérom rovnako podporujeme náš zámer. Dispozičné a prevádzkové riešenie je čo najviac otvorené a vyčistené pre maximálne využitie jeho užívateľom. Priestory aj samotné prevedenie materiálov a zariadenia je simplicitné, bez akýchkoľvek bariér s dôrazom na absolútnu flexibilitu priestoru.
Hlavný vstup do objektu ostáva v pôvodnej polohe. Zo zádveria návštevníci vchádzajú do viacúčelového foyér s hlavným barom. Vďaka rotujúcim a posuvným paravánom vstupná hala voľne plynie do ústrednej variabilnej sály. Tento moment sa nám opakuje aj smerom k ulici, kde sú líniovo umiestnené stoly kaviarne. Práve v tejto polohe sa vie budova otvoriť do verejného priestoru. Kaviareň sa takto môže stať súčasťou plynutia pouličného života.

Multifunkčná sála poskytuje mnohonásobné možnosti funkčného využitia. Cieľom bolo dosiahnuť maximálne uvoľnenú dispozíciu s minimalizovaním fixných, priestorovo vymedzujúcich komponentov. Mobilné tribúny spolu so stohovateľným sedením vytvárajú množstvo variant usporiadania a umiestnenia hľadiska, čím uvoľňujú viacero možnosti javiskovému priestoru. Vďaka deliacemu závesu na ochodzi po celom obvode sály vieme vytvárať centrálny uzatvorený priestor, do ktorého prístup môže byť z 360° aj napriek pevnému umiestneniu zázemia objektu.

Pomocou schodísk a výťahu zabezpečujeme prístup na druhé nadzemné podlažie. Servisné schodisko umiestnené v kontakte so zázemím je určené pre zamestnancov a účinkujúcich. Ústredné schodisko, určené prioritne pre návštevníkov, prepája hlavný bar na prízemí so sekundárnym na druhom podlaží. Vďaka tomuto zdvojeniu vzniká možnosť uzavretej spoločnosti na hornom podlaží. Tento priestor sa vie rovnako, ako aj hlavná sála prispôsobiť rôznym funkciám, či už kaviarne, workshopom alebo iným. Prostredníctvom opakujúceho sa prvku mobilných paravánov aj na druhom podlaží spájame alebo izolujeme prístup k balkónu, ktorý je po celom obvode sály a rozširuje tak jej flexibilitu. Obnovili sme aj spomínanú terasu, ktorá umožňuje kontakt s exteriérom.

VÝVOJ_DIVADLO
schemy
kino
AXO_VSE
2
k1
5
4
6
ulica_B
rezkino

More Projects

load-more-button

Hello@grau.sk

00421-907-503-946

grauu_logo

00421-907-503-946

grau_logoo