Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda

Years:
2018 — 2023

Location:
Stupava

Area:
80 m²

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda

Years:
2022 — 2023

Area:
65m²

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

House S

Objekt záhradnej chatky bude slúžiť na rekreačné účely s celoročným využitím. Je navrhnutý ako dvojpodlažný s jednoduchou geometriou v tvare obdĺžnika a s plochou strechou. Situovanie parcely je v záhradkarskej oblasti s dnes už prevažne stavbami rodinných domov a záhradných chatiek. Pozemok je obklopený zeleňou čo sa snaží reflektovať aj navrhovaný dom primeraným objemom a orientovaním na pozemku. Umiestnenie objektu je posunuté na úroveň susednej stavby.
Objekt výchádza z princípu pôvodných stavieb v oblasti a je poňatý ako drevostavba s drevenou fasádou čím materiálovo zapadá do okolia. Vstup do objektu je orientovaný z východnej strany, kde sa nachádza aj terasa. Dispozične je dom tvorený dvomi podlažiami. Prvé nadzemné podlažie tvorí jeden otvorený priestor s dennou zónou z ktorého vedú schody na druhé nadzemné podlažie s dvomi izbami a kúpeľňou s wc. 


Objekt bude napojený na verejnú inžiniersku sieť - elektrinu. Voda bude čerpaná zo studne na pozemku pomocou domácej vodárne. Odpadové vody budú odvádzané do navrhovanej žumpy. Dažďová voda bude odvádzaná na pozemku do vsaku. Kúrenie bude zabezpečené pomocou elektrických rohoží umiestnených v betónovom potere.
 The two-floor ‘garden cabin’ house is enclosed within a simple cuboid geometry with a flat roof. While it will primarily serve its recreational function, it can be in use all-year-round. The plot is situated in a predominantly garden area, however, nowadays, it is mostly surrounded by family residences with garden cabins. The design concept was driven by the surrounding landscape, which it reacts to in its orientation on the plot and the suitable volume.

It mimics the formal building principles of its context as a timber construction with a prominent wooden façade cladding. The main entrance is East-oriented, accessed from the terrasse. The house combines two rectangular floors of the same area, which reflect the needs and preferences of the client. The ground level provides a simple open plan layout with a day zone from which the first-floor with two rooms and a bathroom can be accessed.

The garden cabin will be connected to the local electricity grid. Purified water is provided from an on-site well. Wastewater will be collected in a drain sump and rainwater in an absorbing well. The heating system is provided by the underfloor heating mats placed in the concrete screed layer.

 

 

Model
Model
Model
25_Grau-Architects_Matej-Hakar©2023_M2A9500
18_Grau-Architects_Matej-Hakar©2023_M2A9441
23_Grau-Architects_Matej-Hakar©2023_M2A9483
22_Grau-Architects_Matej-Hakar©2023_M2A9468
21_Grau-Architects_Matej-Hakar©2023_M2A9465
16_Grau-Architects_Matej-Hakar©2023_M2A9430
20_Grau-Architects_Matej-Hakar©2023_M2A9460
15_Grau-Architects_Matej-Hakar©2023_M2A9402
14_Grau-Architects_Matej-Hakar©2023_M2A9387
12_Grau-Architects_Matej-Hakar©2023_M2A9372
9_Grau-Architects_Matej-Hakar©2023_M2A9345&_M2A9346
4_Grau-Architects_Matej-Hakar©2023_M2A9289
6_Grau-Architects_Matej-Hakar©2023_M2A9308
24_Grau-Architects_Matej-Hakar©2023_M2A9491
27_Grau-Architects_Matej-Hakar©2023_M2A9518
26_Grau-Architects_Matej-Hakar©2023_M2A9509
11_Grau-Architects_Matej-Hakar©2023_M2A9357
29_Grau-Architects_Matej-Hakar©2023_M2A9522
28_Grau-Architects_Matej-Hakar©2023_M2A9521
šveda_final-14
šveda_final-15
šveda_final-16
šveda_final-17
Model
Model

More Projects

load-more-button

Hello@grau.sk

00421-907-503-946

grauu_logo

00421-907-503-946

grau_logoo