FUUD ROUS

Spolupracovali sme na návrhu kontajnerov s rýchlym občerstvením, ktoré sú umiestnené na dočasnej autobusovej stanici v Bratislave. Grafický dizajn mal na starosti Palko Bartoš zo štúdia BLESS.

RousFuud-12
RousFuud-13

.

RousFuud-4

.

HB_11
/Users/iorek/Desktop/170608_Kontajnery.dwg

.

RousFuud-8
RousFuud-7

authors _ Andrej Olah, Filip Marčák
location _ Bratislava, Nivy
year _ 2017
area _ XX m2
photo _ Lousy Auber

status _ built
type _ public architecture, kiosk

© 2020 Grau Architects

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia