_M2A3144

ELYSIUM SPA

Slovo elysium v gréckej mytológii znamenalo ostrov blažených - miesto na západnom okraji zeme, kam môžu bohovia za živa preniesť svojich obľúbencov, nesmrteľní hrdinovia tam žijú v neustálej jari a bez starostí. Pri návrhu priestoru spa uprostred historického centra Bratislavy sme vychádzali z potreby vytrhnutia z denného kolobehu a stíšenia sa. Priestor je meditatívnym úkrytom pred okolitým svetom. Koncept urbánneho spa staviame na vnemoch priestoru ako chrámu pre telo. Referenciou sú dávne mestské kúpele Grössling, ktoré sa nachádzajú neďaleko a sprostredkovávali návštevníkom očistu tela a duše.

 

 The word elysium in Greek mythology meant the island of the blissful - a place on the western edge of the earth where the gods can transfer their favorites alive, immortal heroes living there in constant spring and without worries. When designing the spa in the middle of the historical center of Bratislava, we came out from the need to break free from the daily cycle and calm down. This space is a meditative hiding place from the outside world. We build the concept of an urban spa on the perceptions of space as a temple for the body. The reference is the historical public baths Grössling, which are located nearby and provided visitors with the purifying procedures of body and soul.

 

Slovo elysium v gréckej mytológii znamenalo ostrov blažených - miesto na západnom okraji zeme, kam môžu bohovia za živa preniesť svojich obľúbencov, nesmrteľní hrdinovia tam žijú v neustálej jari a bez starostí. Pri návrhu priestoru spa uprostred historického centra Bratislavy sme vychádzali z potreby vytrhnutia z denného kolobehu a stíšenia sa. Priestor je meditatívnym úkrytom pred okolitým svetom. Koncept urbánneho spa staviame na vnemoch priestoru ako chrámu pre telo. Referenciou sú dávne mestské kúpele Grössling, ktoré sa nachádzajú neďaleko a sprostredkovávali návštevníkom očistu tela a duše.

 

Nenápadným vstupom z Grösslingovej ulice sa cez pôvodné kamenné schodisko ponárame do suterénu historického objektu. V pôvodných pivniciach priznávame tehlový klenbový strop. Koncept staviame na vložených objektoch a kombinácii materiálov terazzo, tehla, kobaltový a čierny obklad či drevo. Objemy definujú medzipriestor, ktorý sa voľne vinie okolo celého spa. V druhom pláne pracujeme so svetlom. S prirodzeným, ktoré vstupuje cez existujúce okenné otvory či svetlík a je dynamické počas dňa.  Zážitok je tak v každom čase a období unikátny. Alebo s umelým, ktoré vychádza z funkčnej podstaty, podtrháva však aj celkovú intímnu atmosféru priestorov. Návšteva elysium spa má byť akousi zážitkovou cestou spomalenia a očisty – dopovedá ju preto aj dielo Trajektória pohybu od Stanislava Ondruša. Benefitom priestoru je aj exteriérová terasa vo vnútrobloku, kde je osadená mobilná sauna s lehátkami. Nepoznaná kombinácia tak vytvára nový vzťah k mestu a susedstvu. Nové priehľady a nové zážitky.

 


 The word elysium in Greek mythology meant the island of the blissful - a place on the western edge of the earth where the gods can transfer their favorites alive, immortal heroes living there in constant spring and without worries. When designing the spa in the middle of the historical center of Bratislava, we came out from the need to break free from the daily cycle and calm down. This space is a meditative hiding place from the outside world. We build the concept of an urban spa on the perceptions of space as a temple for the body. The reference is the historical public baths Grössling, which are located nearby and provided visitors with the purifying procedures of body and soul.

 

Through an hidden entrance from Grösslingova Street, we dive into the basement of a historic building via the original stone staircase. In the former cellars, we preserved the original brick vaulted ceiling. We build the concept on embedded objects and a combination of terrazzo, brick, cobalt and black cladding or wood materials. These objects define the interspace that winds freely around the entire spa. In the second plan, we work with light. With natural, which enters through existing window openings or skylight and is dynamic during the day. The experience is unique in every time and period. Or with the artificial, which is based on the functional substance, but also underlines the overall intimate atmosphere of the space. A visit to the elysium spa is supposed to be a kind of experiential path of purification and slowing down - therefore an art piece - the Trajectory of Movement by Stanislav Ondruš works as a reference to it.

 


5
nove_spa2
_M2A2528
_M2A2541
_M2A2570
_M2A2644
_M2A2596
_M2A3144
_M2A2946(2)
_M2A3149
_M2A3278
_M2A3177
_M2A3153&_M2A3154
_M2A2941
_M2A3106
_M2A3070
_M2A3176
4k-grafika
1k-grafika
2k-grafika
nove_spa1

Authors: Andrej Olah, Filip Marčák, Matej Kurajda, Simona Fischerová
Location: Bratislava, Staré Mesto
Year: 2018 - 2020 
Area: 165 m2
Credits: Matej Hakár

Status: built
Type: public interior, spa, reconstruction

 

Authors: Andrej Olah, Filip Marčák, Matej Kurajda
Location: Bratislava, Staré Mesto
Year: 2018 - 2020 
Area: 165 m2
Credits: Matej Hakár
Status: realization
Type: public interior, spa, reconstruction

 

© 2020 Grau Architects

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia