Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda, Simona Fischerová,
Tibor Baláž

Years:
2018 — 2020

Location:
Bratislava, Staré Mesto

Area:
165 m²

Status:
built

Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda

Years:
2022 — 2023

Area:
65m²

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

Elysium Spa

Slovo elysium v gréckej mytológii znamenalo ostrov blažených - miesto na západnom okraji zeme, kam môžu bohovia za živa preniesť svojich obľúbencov, nesmrteľní hrdinovia tam žijú v neustálej jari a bez starostí. Pri návrhu priestoru spa uprostred historického centra Bratislavy sme vychádzali z potreby vytrhnutia z denného kolobehu a stíšenia sa. Priestor je meditatívnym úkrytom pred okolitým svetom. Koncept urbánneho spa staviame na vnemoch priestoru ako chrámu pre telo. Referenciou sú dávne mestské kúpele Grössling, ktoré sa nachádzajú neďaleko a sprostredkovávali návštevníkom očistu tela a duše.
 


The word elysium in Greek mythology meant the island of the blissful - a place on the western edge of the earth where the gods can transfer their favorites alive, immortal heroes living there in constant spring and without worries. When designing the spa in the middle of the historical center of Bratislava, we came out from the need to break free from the daily cycle and calm down. This space is a meditative hiding place from the outside world. We build the concept of an urban spa on the perceptions of space as a temple for the body. The reference is the historical public baths Grössling, which are located nearby and provided visitors with the purifying procedures of body and soul.

 

5
4
_M2A2528
_M2A2541
_M2A2644
_M2A2596
_M2A2946(2)
_M2A3149
_M2A2570
_M2A3144
_M2A3278
_M2A3177
_M2A3153&_M2A3154
_M2A2941
_M2A3106
_M2A3070
_M2A3176
4k-grafika
1k-grafika
2k-grafika
2

More Projects

load-more-button

Hello@grau.sk

00421-907-503-946

grauu_logo

00421-907-503-946

grau_logoo