M17

DOG REPUBLIC

Ornament ako súčasť architektúry zastával svoju pozíciu až do doby priemyselnej revolúcie. Ako remeselne prepracovaný detail, ktorý v architektúre dával určitú sociálnu a estetickú vážnosť hlavne ako znak bohatšej vrstvy spoločnosti, sa dostal do roviny sériovej výroby a tým stratil svoju pozíciu a stal sa tak trochu bezvýznamným dostupným doplnkom. Ornament definuje architektúru, stavbu, miesto a priestor. Ornamentálne skladané štruktúry s ornamentálnymi detailmi a kompozíciami. Súčasný trend ornamentu vychádzajúci z postmodernej architektúry a stal prítomným definíciou tvorby nie len mladej generácie architektov, ale aj dizajnérov a umelcov. Stal sa jazykom ktorým komunikujú, tvoria a definujú samých seba v mase súčasnej umeleckej produkcie. Ornament alebo dekór sa v súčasnosti stáva prirodzenou súčasťou konceptuálneho riešenia a nie len okrášľujúcim prvkom alebo pózou.

 

Psí výbeh v Českom Tešíne je nejasne definovaný verejný priestor. Situovaný v strategickej polohe na brehu rieky, na rozhraní dvoch štátov a predsa jedného mesta. Bez programu, môže byť čímkoľvek. Neponúka žiaden atraktor – bod záujmu. Zámerne tak vytvárame dominantný a vizuálne silný kompaktný objekt. Miesto tradičného priestorového rozloženia jednotlivých prekážok ich organizujeme do priestorovej štruktúry jedného centrálneho objektu. Vzniká monument, ktorý nie je len umeleckým dielom, ale aj funkčným prvkom. V prvom pláne štruktúru tvoria prekážky pre amatérsky tréning psov ako praktické funkčné vyžitie. V druhom pláne svojou masou dopĺňa verejný priestor ako vizuálny a estetický symbol. Funkčný monument.

 

Základom je rámová štruktúra, ktorá tvorí hlavnú objemovú hmotu - monument v priestore. Prvým plánom sú do nej sú vkladané funkčné prvky určené pre rekreačný tréning psov. Vychádzajú zo skutočných, sú však transformované do rámu a tvoria prvú vrstvu celého objektu. Druhý plán je vrstva diagonálnych prvkov, ktorá staticky objekt stužuje a tým dostáva funkčný význam aj na základe použitých estetizujúcich prototvarov. Tretím plánom je samotný zámerne použitý dekór. Žiaden prvok z neho však nevznikol za účelom zdobenia, vychádza ako odpad z funkčnej vrstvy určenej pre pohyb a zábavu psov. Funkčný dekór. Funkčný ornament.


Objekt alebo monument svojim stvárnením vychádza z praktického užívania a estetického dekóru s funkčnou podstatou. Estetické prvky sa môžu javiť ako povrchné skrášľovanie objektu, ako póza architektonického vyjadrovania alebo len ako trend. V tomto prípade je ich podstata funkčná s estetickým popudom pozorovateľa.
Hlavným dôvodom vytvorenia psieho monumentu bolo definovanie myšlienky výbehu ako kráľovstva psov. Ich priestor, ich pravidlá, ich hrad. Psy sú prvoradé a všetko sa odvíja od ich potrieb. Človek sa stáva len sprievodcom, respektíve nezúčastneným pozorovateľom. Psia republika. 

fin
M1
M9
M17
M16
M18
M20
M19
M13
M7

Tutors: Andrej Olah,  Matej Kurajda
Participants: Alexandra Májska, Maria Katarzyna Kwiatkowska,  Julia Zubek, Gosia Wybieralska, Ola Darwaj, 
Bartosz Teodorczyk, Robert Rossler, Kuba Kozaczenko, Dóra Veres, Eryk Szczepański
Location: Cziesyn / Český Tešín 
Year: 2020
Credits: Dawid Majewski
Status: built
Type: outdoor space, public space, public space design

Tutors: Andrej Olah,  Matej Kurajda
Participants: Alexandra Májska, Maria Katarzyna Kwiatkowska,  Julia Zubek, Gosia Wybieralska, Ola Darwaj, 
Bartosz Teodorczyk, Robert Rossler, Kuba Kozaczenko, Dóra Veres, Eryk Szczepański
Location: Cziesyn / Český Tešín : Cziesyn / Český Tešín
Year: 2020
Credits: Dawid Majewski
Status: built
Type: public space, outdoor space

© 2020 Grau Architects

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

 

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia

olah(at)grau.sk, +421 907 503 946, Velehradská 7/A, 821 08 Bratislava, Slovakia