Authors:
Filip Marčák, Andrej Olah,
Peter Olah

Years:
2016 — 2017 

Location:
Hodonín,
Česká republika

Area:
127 m²

Credits:
© Nora a Jakub

Status:
built

Authors:
Andrej Olah, Filip Marčák,
Matej Kurajda

Years:
2022 — 2023

Area:
65m²

Credits:
Matej Hakár

Status:
built

Apartment K

Byt v Hodoníne vznikol spojením dvoch menších bytov ešte pred výstavbou bytového domu, preto sme mali možnosť už v návrhu upraviť dispozíciu tak, aby spĺňala požiadavky klienta. Interiér je navrhnutý pre mladú, rozrastajúcu sa rodinu. Pôvodnú dispozíciu sme prepracovali a zásadne otvorili, zadefinovali sme priestor obytnej kuchyne, ktorá plynule prechádza do obývacej izby. Od traktu spální je oddelená vloženou stenou s orechovou dyhou, ktorá v sebe ukrýva úložné a servisné priestory – wc a šatník. V celom byte okrem spální je použitá travertínová dlažba, formátovaná presne podľa rozmerov jednotlivých miestností. Travertín je použitý aj v hlavnej kúpeľni, kde tvorí aj obklad stien. Farebnosť bytu je postavená na poctivej materialite základných prvkov– biela farba, orechová dyha a travertín.
 

The apartment in Hodonín was created by combining two smaller apartments even before the construction of the apartment building, so we had the opportunity to modify the layout in the design so that it met the client's requirements. The interior is designed for a young, growing family. We reworked the original layout and basically opened it up, we defined the space of the kitchen, which flows smoothly into the living room. It is separated from the bedroom tract by an inset wall with walnut veneer, which hides storage and service areas - a toilet and a wardrobe. Travertine tiles are used throughout the apartment, except for the bedrooms, formatted exactly according to the dimensions of the individual rooms. Travertine is also used in the master bathroom, where it forms the wall covering. The color of the apartment is based on the honest materiality of the basic elements – white paint, walnut veneer and travertine.

 

 

PODORYS_BYT K
grau_hdn_0113
grau_hdn_0132
grau_hdn_0176
grau_hdn_0178
grau_hdn_0240
grau_hdn_0239
grau_hdn_0181
grau_hdn_0021
grau_hdn_0143
AXO_BYT K_blck adn white

More Projects

load-more-button

Hello@grau.sk

00421-907-503-946

grauu_logo

00421-907-503-946

grau_logoo